Red Buddha

Red Buddha

1005 “God of Plenty” handmade in Sri Lanka.
18 cm.

 

 

Category: